Yleistä

Glowbeauty.fi on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja otamme tietosuoja-asiat vakavasti. Kauppamme kaikki tietojensyöttö elementit ovat kokonaisuudessaan suojattu, jolloin ulkopuoliset eivät voi seurata tiedonsiirtoa. Haluamme myös mahdollistaa asiakkaille pääsyn omiin tietoihinsa sekä varmentaa oikeuden tulla unohdetuksi.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Glowbeauty.fi:n  palveluita.

Glowbeauty.fi tallentaa ja säilyttää vain seuraavaa tietoa: käyttäjien itsensä antamaa sekä kaupan käytöstä havaittavaa

Käytämme tietoja:

    -Asiakkuuden hallintaan sekä tuotetakuutietojen ylläpitoon
    -Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
    -Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
    -Verkkokaupan ja asiakaspalvelun kehittämiseen

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla uuden version verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii:
glowbeauty.fi / Optira Oy (Y-tunnus 2591856-3
Maapallonkatu 8 H
02210 Espoo

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit tarvittaessa kysyä lisää asiakaspalvelustamme: glowbeauty.aspa@gmail.com


Mitä tietoja Glowbeauty.fi kerää ja säilyttää?

    Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
        -Tunnistamistiedot, kuten nimi
        -Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
        -Maksutiedot, kuten laskutustiedot sekä maksuvälinetiedot
        -Tuotearvostelut
        -Markkinointiviestiluvat

    Palvelujen käytöstä havainnoidut tiedot
        -Toimitustiedot, kuten toimitusosoite sekä valittu maksutapa
        -Ostohistoria, kuten aiemmat tilaukset, tilatut tuotteet sekä palautukset
        -Verkkokauppasession tapahtumatiedot, kuten ostoskassilisäykset

Tietojen pääasiallinen lähde on asiakas itse. Saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta mikäli valittu maksutapa tätä edellyttää.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

    -Asiakkuuden ylläpitoon
    -Tilausten toimitukseen, käsittelyyn, kirjanpitoon ja arkistointiin
    -Tuotetakuutietojen käsittelyyn
    -Tilastollisiin tarkoituksiin
    -Väärinkäytösten estämiseen
    -Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Glowbeauty.fi:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan nimenomaiseen erilliseen suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen luovuttamiselta, hävittämiseltä, muuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Glowbeauty.fi säilyttää asiakastietoja Suomessa. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon anonymisointi, pseudonymisointi, konsolidointi ja minimointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu toukokuusta 2018 alkaen noudatettavan EU:n laajuisen GDPR-tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka voi käsitellä tietojani?

Asiakastietoihin on pääsy ainoastaan Kauneusmaailma.fi:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja eettisesti ja turvallisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n GDPR-tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Glowbeauty.fi:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

    -Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
    -Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
    -Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Onko minulla oikeuksia?

Kyllä on! Asiakkaana sinulla on oikeus:

    -Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista tiedoista
    -Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista tai oikaisemista
    -Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin vain. Huomaathan ystävällisesti, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Kuinka saan itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:
glowbeauty.aspa@gmail.com

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön tai tulla unohdetuksi?

Glowbeauty.fi on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Glowbeauty.fi:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Päätyykö henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi (esimerkiksi Posti tai Matkahuolto). Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Glowbeauty.fi:n oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätetään.